Cornelia Fischer © 2009

Kropp och själ i balans -
Livet ges en andra chans"

C.Fischer 2008

 Hem

 
 

Qi kraft och energi

 

 

Integrativ Dornterapi/ Ryggterapi

 

Ryggvärk, nackvärk, snett bäcken, olika långa ben, är några av besvären som kan av hjälpas med Dornterapi. I ett nära samarbete mellan terapeut och patient arbetar man tillsammans och leder bearbetas/manipuleras mjukt för att hamna i rätt läge. Det skall aldrig göra ont att få Dornterapi och efteråt kommer det ofta ett välbefinnande i form av smärtfrihet, trötthet och/eller avslappning i kroppen. Du kan få träningsvärk dagen efter behandlingen.

Ett besvär som inte suttit i så länge är ofta lättare avhjälpt än ett besvär som varat i flera år. Det kan vid långvariga besvär behövas några upprepade behandlingar för att resultatet skall bli bra.

Dornterapi är en tysk metod som används som en integrativ metod av bl a sjukgymnaster, akupunktörer, akupressörer, massörer, m fl. En anatomisk/fysiologisk och skolmedicinsk bakgrund ligger till grunden för att använda terapin som sen kan integreras med olika alternativmedicinska metoder för gott resultat. För mer info läs härhär(PDF) och  här .


Behandlingen inriktar sig huvudsakligen på problem i de muskulära och skelettala systemen, men genom att man behandlar ryggraden och dess kotor ur vilka spinalnerverna löper, påverkas även de inre organen. Dornterapi är en försiktig, mjuk metod där terapeuten alltid behöver ha en aktiv kommunikation med patienten. Dornterapi kombineras många gånger med akupressur eller akupunktur när behov diagnostiseras. Detta för bästa möjliga resultat.

Behandlingstid 75-90 minuter.