Cornelia Fischer © 2009

Kropp och själ i balans -
Livet ges en andra chans"

C.Fischer 2008

 Hem


 

 

Qi kraft och energi

 

 
 
 

Stressterapeutisk behandling

 

Ett besök inleds med en anamnes för att söka förstå helheten hos dig som söker behandling. Behandlingen anpassas därefter efter vad just du har för behov. Rörelseövningar i form av yogarörelser och andningsövningar och kostråd ingår ofta i behandlingen. Obalanser och spänningar av emotionell och kroppslig karaktär behandlas med den metod som jag finner passar dig bäst vid just det tillfället.  

 

60 upp till 90 minuters behandlingssekvens.